Rapport økonomi og tjenesteproduksjon per oktober 2016