Innkalling

Innkalling II. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 155KB)

Innkalling. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor. (PDF 217KB)

Protokoll

Protokoll UR (PDF 170KB)

Saker til behandling

SakTittel
41/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
42/16
Godkjenning av protokoll fra møtet 06.09.2016
43/16
Informasjon fra administrasjonen
44/16
45/16
Skolehelsetjenestens arbeid med psykisk og seksuell helse
46/16
47/16
48/16
49/16

Tid og sted

Dato

Torsdag 29. september 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Kafé X, Oppsal samfunnshus

Sted