Innkalling

Innkalling II OVK (PDF 216KB)

Innkalling OVK. Vedlegg ligger under hver enkelt sak nedenfor. (PDF 680KB)

Protokoll

Protokoll OVK (PDF 261KB)

Saker til behandling

SakTittel
18/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
19/16
Godkjenning av protokoll fra møte 07.03.2016
20/16
Informasjon fra administrasjonen
21/16
22/16
2016-05-02 Sentrale budsjettjusteringer
23/16
24/16
2016-05-02 Forslag til disponering av mindreforbruk 2015, foreløpig regnskap 2015
25/16
26/16
2016-05-02 Oppfølging etter rapport 10 2013 Sosialtjenestens forvaltning av klientmidler
27/16
2016-05-02 Sosialtjenestens arbeid med rusmiddelmisbruk
28/16
29/16
2016-05-02 Barnehagene - rapportering per mars 2016
30/16
31/16
2016-05-02 Overnatting i barnehagene - orientering
32/16

Tid og sted

Dato

Mandag 25. april 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Oppsal Samfunnshus barnehage, Vetlandsvn. 99-101

Sted