Møte i Østensjø arbeidsutvalg

Innkalling

Innkalling AU (ZIP 156KB)

Protokoll

AU-protokoll (PDF 157KB)

Saker til behandling

Sak 14/16 - Godkjenning av innkalling og sakskart

Sak 15/16 - Godkjenning av protokoll fra møtet 18.04.2016

Sak 16/16 - Informasjon fra administrasjonen

Tid og sted

Dato

Mandag 6. juni 2016

Tid

klokken 18:30