Østensjø bydelsdager

Østensjø bydelsdager 2023 arrangeres fra torsdag 24. august til søndag 27. august.

Gjennom bydelsdagene ønsker bydelen å løfte fram de ulike lokalmiljøene i bydelen, vise fram det brede mangfoldet av aktiviteter og tilbud for innbyggere, og alt annet som vi er stolte av i bydelen vår. Bydelsdagene har lang tradisjon i bydelen, og strekker seg helt tilbake til bydelsreformen tidlig på 2000-tallet. På denne siden vil du etterhvert finne totaloversikten over alle arrangementer under bydelsdagene.

Vil du arrangere under bydelsdagene?

Med et arrangement får du og din organisasjon/virksomhet mulighet til å vise frem dere selv og deres tilbud - og vil samtidig få litt drahjelp av bydelen til markedsføringen av arrangementet.

Hva slags arrangementer kan man ha?

Det kan være forestillinger, sykkel- og turarrangementer, vandringer, grønne aktiviteter, foredrag, konserter, sportsarrangementer, verksteder, utstillinger, leker, treff på tvers av alder, stands m.m. Arrangementet kan være på din ”hjemmebane”, eller bli lagt til en av bydelens gårder, kirker, parker eller et annet friluftsområde. Har du ideer eller ønsker om å samarbeide med andre, så vil vi være behjelpelig med kontakt med aktuelle samarbeidspartnere. Det er mulig å søke om støtte til aktiviteter under bydelsdagene.

Mange av bydelens tjenestesteder, samarbeidspartnere, frivillige lag/organisasjoner og næringsliv har lang tradisjon for deltakelse under bydelsdagene, og med dette er dere igjen oppfordret til å delta for å vise bredden av lokal aktivitet. Vi ønsker aktiviteter for alle aldre, og oppfordrer spesielt til arrangementer og aktiviteter som viser bydelens kulturelle mangfold!

Frist for å melde inn arrangementer og søke støtte: mandag 15. mai

Send oss gjerne info om hva dere vil bidra med straks dere har det klart. Dette trenger vi å vite:

  • Hvem som står for arrangementet
  • Hva slags arrangement dere planlegger
  • Hvor og når det er tenkt gjennomført
  • Kontaktinfo, slik at vi kan komme i kontakt med dere
  • Dersom dere søker om støtte, trenger vi informasjon om ønsket beløp

Vi har totalt 70 000 kr å bidra med til arrangementene, og de blir fordelt til alle som søker, med maks 8000 per arrangement. Alle som mottar økonomisk støtte til et arrangement, forplikter seg til å besvare en kort spørreundersøkelse om bydelsdagene i etterkant.

For påmelding av arrangementer og evt. søknad om arrangementsstøtte, ta kontakt med oss på bydelsdager@bos.oslo.kommune.no