Bydel Østensjø

Velkommen til Bydel Østensjø!

Vår visjon «Bydel Østensjø – et godt sted å bo, hele livet!»

Bydelen skal, innenfor sine ansvarsområder, tilby sine 50 000 innbyggere fleksible og kvalitativt gode tjenester i samsvar med deres behov. Se mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.