Til innhold
Bydeler

Bydel Østensjø

Vekommen til Bydel Østensjø!

Vår visjon «Bydel Østensjø – et godt sted å bo, hele livet!»

Bydelen skal, innenfor sine ansvarsområder, tilby sine 50 000 innbyggere fleksible og kvalitativt gode tjenester i samsvar med deres behov. Se mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.