Møte i Nordstrand barn, unge og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. september 2016

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje