VEDRØRENDE SAMORDNET LEDELSE I NORDSETER BARNEHAGENE