Ekstraordinært møte i Nordstrand arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 1. august 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje