Til innhold
Ungdomsrådet

Tid og sted

Dato

Tirsdag 2. mai 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Lambertseter ungdomsklubb

Sted

Innkalling

SAKSKART UNGDOMSRÅDET 2.5 revidert (PDF 161KB)

Protokoll

PROTOKOLL FRA MØTE I UNGDOMSRÅDET 02-05-2017 (PDF 85KB)

Saker til behandling

SakTittel
11/17
12/17
13/17
14/17
15/17
16/17
17/17
18/17
19/17