FORSLAG OM NYTT PARKDRAG LANGS LJANSELVA - NORDSTRANDVEIEN 125 OG 127 - BREV TIL BYRÅDSAVDELINGEN