OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL ARBEIDSGRUPPEN FOR FRIVILLIGHETSMIDLER 2017