HØRING-ENDRINGER I FORSKRIFT OM MIDLERTIDIGE TRAFIKKREGULERENDE TILTAK VED HØY LUFTFORURENSING I OSLO KOMMUNE