GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I BARN, UNGDOM OG KULTUR KOMITEEN 7.6.2016