Møte i Nordstrand ungdomsråd

Tid og sted

Dato

Mandag 6. juni 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Lambertseter fritidsklubb