Møte i Nordstrand helse- og sosialkomite

Innkalling

SAKSKART OG INNKALLING TIL MØTE 06.09.2016 I KOMITEEN FOR HELSE OG SOSIAL(1) (PDF 143KB)

Protokoll

2016-09-06 Protokoll fra møte i Helse og sosialkomiteen (PDF 98KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 41/16
SAK 42/16
SAK 43/16
SAK 44/16
SAK 45/16
SAK 46/16
SAK 47/16
SAK 48/16
SAK 49/16
SAK 50/16
SAK 51/16
SAK 52/16
SAK 53/16
SAK 54/16
SAK 55/16

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. september 2016

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

NB! PÅ RYENHJEMMET, Solfjellshøgda 23

Sted