Møte i Nordstrand helse- og sosialkomite

Innkalling

INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE I HELSE- OG SOSIALKOMITEEN 21.02.2017(1) (PDF 155KB)

Protokoll

2017-02-21 Protokoll fra møte i helse og sosialkomieen(1) (PDF 98KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 1/17
SAK 2/17
SAK 3/17
SAK 4/17
SAK 5/17
SAK 6/17
SAK 7/17
SAK 8/17
SAK 9/17
SAK 10/17
SAK 11/17
SAK 12/17
SAK 13/17

Tid og sted

Dato

Tirsdag 21. februar 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, tredje etasje

Sted