Møte i Nordstrand byutviklings-, miljø- og samferdselskomite

Innkalling

INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE I KOMITE FOR BYUTVKLING, MILJØ OG SAMFERDSEL 06.09.2016(2) (PDF 351KB)

Protokoll

2016-09-06 Protokoll fra møte i Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen1 (PDF 135KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 34/16
SAK 35/16
SAK 36/16
SAK 37/16
SAK 38/16
SAK 39/16
OPPARBEIDELSE AV ORMSUND BUFFERSONE - MULIGHETSSTUDIE FOR BEKKELAGSEIENDOMMENE
SAK 40/16
SAK 41/16
SAK 42/16
SAK 43/16
SAK 44/16
SAK 45/16
SAK 46/16

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. september 2016

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Bydelshuset, Ekebergveien 243

Sted