Til innhold
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen

Møte i komite for byutvikling, samferdsel og miljø

Tid og sted

Dato

Tirsdag 2. mai 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje

Sted

Innkalling

SAKSKART OG INNKALLING TIL MØTE I KOMITEEN FOR BYUTVIKLING, MILJØ OG SAMFERDSEL 02.05.2017(1) (PDF 152KB)

Protokoll

PROTOKOLL FRA MØTE I BMS-KOMITEEN 02-05-2017(1) (PDF 102KB)

Saker til behandling

SakTittel
Sak 17/17
Sak 18/17
Sak 19/17
Sak20/17
Sak 21/17
Sak 22/17
Sak 23/17
Sak 24/17
Sak 25/17
Sak 26/17