Bydelsutvalget

Innkalling

2016-02-11 SAKSKART TIL NORDSTRAND BYDELSUTVALG (PDF 318KB)

Protokoll

2016-02-11 Protokoll fra møte i Nordstrand bydelsutvalg(4) (PDF 195KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 1/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA NORDSTRAND BYDELSUTVALG 17.12.2015
SAK 2/16
SAK 3/16
SAK 4/16
SAK 5/16
SAK 6/16
SAK 7/16
SAK 8/16
SAK 9/16
SAK 10/16
SAK 11/16
SAK 12/16
SAK 13/16
SAK 14/16
SAK 15/16
SAK 16/16
SAK 17/17
SAK 18/16
REPRESENTASJON I IDRETTENS SAMARBEIDSUTVALG
SAK 19/16
SAK 20/16
SAK 21/16
SAK 22/16
SAK 23/16
SAK 24/16
SAK 25/16
SAK 26/16
SAK 27/16
SAK 28/16
SAK 29/16
SAK 30/16
SAK 31/16
Sak 32/16
SAK 33/16
Forslagsskjema for komiteer og utvalg (For IPAD åpnes skjemaet i Adobe Acrobat eller tilsvarende applikasjoner)
Forslagsskjema - sendes til: gunntove.bjorkli@bns.oslo.kommune.no

Tid og sted

Dato

Torsdag 11. februar 2016

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Bydelshuset, Ekebergveien 243

Sted