Møte i Nordstrand komite for barn, unge og kultur

Innkalling

INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE I NORDSTRAND KOMITE FOR BARN, UNGE OG KULTUR 02.05.2017(4) (PDF 193KB)

Protokoll

PROTOKOLL FRA MØTE I BUK-KOMITEEN 02-05-2017(1) (PDF 83KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 16/17
SAK 17/17
SAK 18/17
SAK 19/17
SAK 20/17
SAK 21/17
SAK 22/17
SAK 23/17

Tid og sted

Dato

Tirsdag 2. mai 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje

Sted