Møte i Nordstrand komite for barn, unge og kultur

Om møtet

Sakskart og dokumenter finner du på:

http://bit.ly/einnsynNordstrand

Tid og sted

Dato

Tirsdag 5. desember 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Knausen barnehage, Radarveien 77 B

Sted