Til innhold
Barn-, ungdom- og kulturkomiteen

Møte i Nordstrand komite for barn, unge og kultur

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 5. desember 2017

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Knausen barnehage, Radarveien 77 B

Sted

Om møtet

Sakskart og dokumenter finner du på:

http://bit.ly/einnsynNordstrand