Møte i Nordstrand komite for barn, unge og kultur

Tid og sted

Dato

Tirsdag 13. mars 2018

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243

Sted

Ekebergveien 243