Møte i Nordstrand barn, unge og kulturkomite.

Innkalling

2016-10-25 INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE I KOMITE FOR BARN, UNGE OG KULTUR(1) (PDF 130KB)

Protokoll

2016-10-25 Protokoll fra møte i Barn, ungdom og kulturkomiteen (PDF 93KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 26/16
SAK 27/16
SAK 28/16
Saken er ikke ferdig
SAK 29/16
SAK 30/16
SAK 31/16
Saken er ikke ferdig
SAK 32/16
SAK 33/16
SAK 34/16

Tid og sted

Dato

Tirsdag 25. oktober 2016

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje

Sted