Politikk og politiske møter

Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Helland, Olav

Leder av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Norheim, Brynjulf

Nestleder av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Leek, Rodney

Medlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Loftsgård, Johannes

Medlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Langseth, Reidun

Medlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Fossheim, Anders (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Meinich, Tonje (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Medlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Medlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Ronæss, Ellen Wenche (Høyre)

Varamedlem av Nordre Aker bydelsutvalg
Varamedlem av Nordre Aker helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Taklo-Knutzen, Torhild (Venstre)

Varamedlem av Nordre Aker Råd for personer med nedsatt funksjonsevne