Politikk og politiske møter

Linn Dahl Eikås

møtesekretær

E-post:

E-post:

Nordre Aker eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner, samferdselssaker, kommunikasjonsplaner og kulturtiltak.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Erikson, Bjørn

Leder av Nordre Aker eldreråd

Gilbert, Bjørn

Nestleder av Nordre Aker eldreråd

Eriksen, Svein H. (Høyre)

Medlem av Nordre Aker eldreråd

Hars, Helga

Medlem av Nordre Aker eldreråd

Torgersen, Liv

Medlem av Nordre Aker eldreråd

Koren, Elisabeth (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Nordre Aker eldreråd

Syverud, Inger

Medlem av Nordre Aker eldreråd

Vestvik, Bjørg

Varamedlem av Nordre Aker eldreråd

Bøhmer, Gunnar (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Nordre Aker eldreråd

Østvold, Brita (Rødt)

Varamedlem av Nordre Aker eldreråd

Tunsjø, Grete

Varamedlem av Nordre Aker eldreråd