Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud

Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Lisperguer, Karen Contreras (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen
Leder av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud

Telefon: 929 84 970

Alnæs Andersen, Brigitte (Venstre)

Medlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud

Telefon: 951 26 286

Olsen, Roald (Annet)

Nestleder av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud

Telefon: 928 95 731

Jensen, Geir Storli (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Grünerløkka arbeidsutvalg
Leder av Grünerløkka bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud

Telefon: 938 94 764

Braaten, Geir Uno Lange (Venstre)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud

Telefon: 410 46 044

Magnusson, Solveig (Annet)

Medlem av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse
Varamedlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud

Telefon: 938 39 261