Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud

Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Parnian, Nima Kristoffer (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud

Telefon: 48 49 50 90

Alnæs Andersen, Brigitte (Venstre)

Medlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud

Telefon: 95 12 62 86

Olsen, Roald (Annet)

Nestleder av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud

Telefon: 92 89 57 31

Jensen, Geir Storli (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Grünerløkka arbeidsutvalg
Leder av Grünerløkka bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud

Telefon: 93 89 47 64

Braaten, Geir Uno Lange (Venstre)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud

Telefon: 41 04 60 44

Magnusson, Solveig (Annet)

Medlem av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse
Varamedlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud

Telefon: 93 83 92 61