Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Parnian, Nima Kristoffer (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud
Telefon

Alnæs Andersen, Brigitte (Venstre)

Medlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud
Telefon

Olsen, Roald

Leder av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud
Telefon

Jensen, Geir Storli (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Grünerløkka arbeidsutvalg
Leder av Grünerløkka bydelsutvalg
Varamedlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud
Telefon

Braaten, Geir Uno Lange (Venstre)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud
Telefon

Magnusson, Solveig

Nestleder av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse
Varamedlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud
Telefon