Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus

Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Standnes , Gro (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus

Telefon: 90 18 20 40

Faldet, Eirin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka eldreråd
Nestleder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus

Telefon: 90 01 33 41

Dahle, Sverre

Leder av Grünerløkka eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus