Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Standnes , Gro (Sosialistisk Venstreparti)

Leder av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus
Telefon

Faldet, Eirin (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Observatør av Grünerløkka eldreråd
Nestleder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus
Telefon

Dahle, Sverre

Leder av Grünerløkka eldreråd
Medlem av Tilsynsutvalg for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus