Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse


Jorunn Botten

Sekretær

E-post:

Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse

Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter

 1. Dato 25.08.
  Klokkeslett 17:00-19:00
  Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)
 2. Dato 13.10.
  Klokkeslett 17:00-19:00
  Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)
 3. Dato 24.11.
  Klokkeslett 17:00-19:00
  Bydelsadministrasjonen i Markveien 57 (inngang Korsgata)

Se hele kalenderen

Medlemmer

Olsen, Roald (Annet)

Nestleder av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse
Medlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud

Telefon: 92 89 57 31

Reis, Yngve

Medlem av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse

Magnusson, Solveig (Annet)

Medlem av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse
Varamedlem av Tilsynsutvalg for dagsenteret Trondheimsveien 100, Hovinveien botilbud og Utsikten botilbud

Telefon: 93 83 92 61

Nygreen , Thomas (Rødt)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen
Medlem av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 99 29 70 46