Politikk og politiske møter

Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse


Roger Storslett

Sekretær

E-post:

Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse

Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget initiativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Holland, Roger Walther

Leder av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse

Olsen, Roald

Nestleder av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse

Reis, Yngve

Medlem av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse

Magnusson, Solveig

Medlem av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse

Nygreen , Thomas (Rødt)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen
Medlem av Grünerløkka råd for personer med funksjonsnedsettelse

Telefon: 992 97 046