Forslag fra Venstre - oppgradering av Schous plass