Grünerløkka eldreråd

Eldrerådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av alderspensjonister.

De uttaler seg i saker som gjelder de eldres levekår, som budsjett, tiltak og planer i helsesektoren, bydelsplaner, boligprogram, reguleringsplaner og samferdselssaker.

Eldrerådet kan også på eget initiativ ta opp saker og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Saker og møter i eldrerådet

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Faldet, Eirin

Medlem av Grünerløkka eldreråd
Telefon

Thomassen, Knut

Medlem av Grünerløkka eldreråd

Haugen, Per

Medlem av Grünerløkka eldreråd

Neeb, Torild

Medlem av Grünerløkka eldreråd

Obrenovic, Britt Nesteby

Medlem av Grünerløkka eldreråd

Hjell, Steinar

Medlem av Grünerløkka eldreråd

Vatnedalen, Bjørg

Medlem av Grünerløkka eldreråd

Lisperguer, Karen Contreras (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen
Observatør av Grünerløkka eldreråd
Telefon
Sekretær
Sigrun Øyre Gundersen