Bydelsutvalget

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 17.03.2016 (PDF 30KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 17.03.2016 (PDF 1,8MB)

Saker til behandling

SakTittel
21/16
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 18. februar 2016
22/16
23/16
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 1. mars 2016
24/16
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 2. mars 2016
25/16
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 25. februar 2016 - møtet avlyst
26/16
Protokoll fra møte i eldrerådet 7. mars 2016
27/16
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 8. mars 2016 - møtet avlyst
28/16
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 9. mars 2016
29/16
Økonomirapportering per 29. februar 2016
30/16
31/16
32/16
33/16
34/16
Orientering om styrking av helsetilbudet for barn - saken trukket
35/16

Tid og sted

Dato

Torsdag 17. mars 2016

Tid

klokken 18:00