Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk til og med 13. april

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Tid og sted

Dato

Torsdag 3. november 2016

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 03.11.2016 (PDF 34KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 03.11.2016 (PDF 118KB)

Saker til behandling

SakTittel
Informasjonssaker
104/16
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 15. september 2016
105/16
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 17. oktober 2016
106/16
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 18. oktober 2016
107/16
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 19. oktober 2016
108/16
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 13. oktober 2016
109/16
Protokoll fra møte i eldrerådet 24. oktober 2016
110/16
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 25. oktober 2016 - møtet er avlyst
111/16
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 26. oktober 2016
112/16
113/16
114/16
115/16
116/16
117/16
118/16
Møteplan for arbeidsutvalget, bydelsutvalget og komiteer 2017
119/16
120/16
Nye vararepresentanter til byutviklingskomiteen og helse- og sosialkomiteen fra Sosialistisk Venstreparti
121/16
Oppheving av vedtak i BU sak 97/16 søknad om serverings- og skjenkebevilling etter eierskifte-Way Down South-thorvald Meyers gate 47A-forslag fra Rødt
122/16
Om stenging av inngang til Botanisk hage i Jens Bjelkes gate - forslag fra Rødt
123/16
Nytt valgoppgjør for Rødt
124/16
Ny representasjon for Rødt i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen
125/16
Ny vara til arbeidsutvalget for Rødt
126/16
Renhold i bydelens kommunale lokaler - forslag fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstrepart
127/16
128/16
Søknad om serverings- og skjenkebevilling- eierskifte- Cafe Stolen- Helgesens gate 32
129/16