Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk til og med 13. april

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Tid og sted

Dato

Torsdag 11. mai 2017

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 11.05.2017 (PDF 58KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 11.05.2017 (PDF 134KB)

Saker til behandling

SakTittel
43/17
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 30. mars 2017
44/17
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 24. april 2017
45/17
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 25. april 2017
46/17
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 26. april 2017
47/17
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 20. april 2017
48/17
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 20. april 2017
49/17
Protokoll fra møte i eldrerådet 24. april 2017
50/17
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 3. mai 2017
51/17
52/17
53/17
54/17
55/17
56/17
57/17
Nytt valgoppgjør for Venstre
58/17
Endret represenstasjon for Venstre i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen
Tilleggssak
Ny representasjon for Rødt i AU
Tilleggssak
Tilleggssak