Bydelsutvalget

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 13.09.2018 (PDF 35KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 13. september 2018 (PDF 84KB)

Saker til behandling

SakTittel
87/18
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 21. juni 2018
88/18
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 25. juni 2018
89/18
Protokoll fra ekstraordinært møte i helse- og sosialkomiteen 2. juli 2018
90/18
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 27. august 2018
91/18
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 28. august 2018
92/18
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 29. august 2018
93/18
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 23. august 2018
94/18
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 23. august 2018
95/18
Protokoll fra møte i eldrerådet 27. august 2018
96/18
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 5. september 2018
97/18
98/18
Overføring fra bydelens driftsbudsjett til investering. Kjøp av EL-biler
99/18
100/18
101/18
102/18
Tilleggssak
Tilleggssak
Tilleggssak

Tid og sted

Dato

Torsdag 13. september 2018

Tid

klokken 18:00