Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Vi takker for innspill til ny strategisk plan!

Bydel Grünerløkka lager ny strategisk plan for de neste fire årene, og vi har spurt deg som bor eller jobber her, hva du synes om den. Frist for å komme med innspill var 6. januar.

Tid og sted

Dato

Torsdag 13. september 2018

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 13.09.2018 (PDF 35KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 13. september 2018 (PDF 84KB)

Saker til behandling

SakTittel
87/18
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 21. juni 2018
88/18
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 25. juni 2018
89/18
Protokoll fra ekstraordinært møte i helse- og sosialkomiteen 2. juli 2018
90/18
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 27. august 2018
91/18
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 28. august 2018
92/18
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 29. august 2018
93/18
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 23. august 2018
94/18
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 23. august 2018
95/18
Protokoll fra møte i eldrerådet 27. august 2018
96/18
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 5. september 2018
97/18
98/18
Overføring fra bydelens driftsbudsjett til investering. Kjøp av EL-biler
99/18
100/18
101/18
102/18
Tilleggssak
Tilleggssak
Tilleggssak