Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk til og med 13. april

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Tid og sted

Dato

Torsdag 28. mars 2019

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 28.03.2019 (PDF 30KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka bydelsutvalg 28.03.2019 (PDF 74KB)

Saker til behandling

SakTittel
21/19
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 7. februar 2019
22/19
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 11. mars 2019
23/19
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 12. mars 2019
24/19
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 13. mars 2019
25/19
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 7. mars 2019
26/19
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 7. mars 2019
27/19
Protokoll fra møte i rådet for mangfold og inkludering 7. mars 2019
28/19
Protokoll fra møte i eldrerådet 11. mars 2019
29/19
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 20. mars 2019
30/19
31/19
32/19
33/19
34/19
35/19
36/19
37/19
Redusert leiepris av gategrunn i forbindelse med opprustningen av Thorvald Meyers gate - Forslag fra Venstre
38/19
Endret representasjon i helse- og sosialkomiteen og byutviklingskomiteen for Miljøpartiet De Grønne
39/19
40/19
Sjokoladefabrikken - Forslag fra Rødt
41/19