Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Bjerke, Marit Johanne (Arbeiderpartiet)

Leder av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem
Telefon

Wollvik, Amalie (Rødt)

Medlem av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem
Telefon

Søreide, Anne Gitte (Fremskrittspartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Medlem av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem
Telefon