Til innhold
Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem

Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Massoudy, Fatima (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for byutvikling og miljø
Medlem av Arbeidsutvalg for mangfold, oppvekst og kultur
Medlem av Grorud bydelsutvalg
Leder av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem

Telefon: 486 25 535

Wollvik, Amalie (Rødt)

Medlem av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem

Telefon: 954 65 949

Søreide, Anne Gitte (Fremskrittspartiet)

Medlem av Arbeidsutvalg for helse og sosial
Medlem av Tilsynsutvalg for Ammerudhjemmet og Romsås sykehjem

Telefon: 450 31 038