Møte i Grorud arbeidsutvalg

Om møtet

Innkalling til møte i Grorud arbeidsutvalg den 15.08.2016

Innkalling

Møteinnkalling til møte i Arbeidsutvalget den 15.08.2016 (PDF 125KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grorud arbeidsutvalg den 30.05.2016 (PDF 241KB)

Saker til behandling

SakTittel
31/16
Godkjenning av innkalling og dagsorden til møte i Grorud arbeidsutvalg den 15.08.2016
32/16
Godkjenning av protokoll fra møte i Grorud arbeidsutvalg den 30.05.2016
33/16
Orienterings- og referatsaker til Arbeidsutvalgets møte den 15.08.2016
34/16
Saker til vurdering i Arbeidsutvalget etter møte i Bydelsutvalget den 16.06.2016
35/16
Godkjenning av sakskart til Bydelsutvalgets møte den 01.09.2016.
36/16
Høringer til Arbeidsutvalgets møte den 15.08.2016
37/16
Sak til vurdering i AU etter Bydelsutvalgets møte den 19.05.16 og Arbeidsutvalgets møte den 30.05.16
38/16
Eventuelt - Arbeidsutvalgets møte den 15.08.2016

Tid og sted

Dato

Mandag 15. august 2016

Tid

klokken 18:00