Grorud arbeidsutvalg

Innkalling

Møteinnkalling Arbeidsutvalget 31.10.2016 (PDF 421KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget den 19.09.2016 (PDF 182KB)

Saker til behandling

SakTittel
48/16
Godkjenning av innkalling og dagsorden til Arbeidsutvalgets møte den 31.10.2016
49/16
Godkjenning av protokoll fra møte i Arbeidsutvalget den 19.09.2016
50/16
Orienterings- og referatsaker til Arbeidsutvalgets møte den 31.10.2016
51/16
Godkjenning av sakskart til Bydelsutvalgets møte den 17.11.2016
52/16
Høringer til Arbeidsutvalgets møte den 31.10.2016
53/16
Saker til vurdering i Arbeidsutvalget etter møte i Bydelsutvalget den 13.10.2016
54/16
Navnsetting av plassen nordøst for Grorud samfunnshus foran Nordtvet bibliotek
55/16
Rekommunalisering av renhold i fritidsklubber og barenhager
56/16
Eventuelt - Arbeidsutvalgets møte den 31.10.2016

Tid og sted

Dato

Mandag 31. oktober 2016

Tid

klokken 18:00