Møte i Grorud arbeidsutvalg

Innkalling

Møteinnkalling Grorud arbeidsutvalg 06.03.2017 (PDF 289KB)

Protokoll fra møte i Grorud arbeidsutvalg 06.03.2017 (PDF 188KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grorud arbeidsutvalg 30.01.2017(1) (PDF 243KB)

Saker til behandling

SakTittel
08/17
Godkjenning av innkalling og dagsorden Grorud arbeidsutvalg 06.03.2017
09/17
Godkjenning av protokoll fra møte i arbeidsmiljøutvalget 01.02.2017
10/17
Orienterings- og referatsaker
11/17
Saker til vurdering etter møte i Grorud bydelsutvalg 16.02.2017
12/17
Godkjenning av sakskart til møte i Grorud bydelsutvalg 23.03.2017.
13/17
14/17

Tid og sted

Dato

Mandag 6. mars 2017

Tid

klokken 18:00