Grorud arbeidsutvalg

Innkalling

Møteinnkalling til Grorud arbeidsutvalg 24.04.2017 (PDF 308KB)

Protokoll fra Grorud arbeidsutvalg 24.04.2017 (PDF 192KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grorud arbeidsutvalg 06.03.2017(1) (PDF 188KB)

Saker til behandling

SakTittel
15/17
Godkjenning av innkalling og dagsorden Grorud arbeidsutvalg 24.04.2017
16/17
Godkjenning av protokoll fra møte i Grorud arbeidsutvalg 06.03.2017
17/17
Orienterings- og referatsaker
18/17
Saker til vurdering etter møte i Grorud bydelsutvalg 23.03.2017
19/17
Godkjenning av sakskart til møte i Grorud bydelsutvalg 11.05.2017
20/17
21/17

Tid og sted

Dato

Mandag 24. april 2017

Tid

klokken 18:00