Møte i Grorud arbeidsutvalg

Innkalling

Møteinnkalling Grorud arbeidsutvalg 9.10.2017 (PDF 446KB)

Protokoll

Protokoll, 9. oktober 2017 (PDF 196KB)

Saker til behandling

SakTittel
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Godkjenning av protokoll fra møtet i Grorud Arbeidsutvalg 28.8.2017
Orienterings- og referatsaker
Godkjenning av sakskart til møte i Grorud bydelsutvalg 26.10.2017

Tid og sted

Dato

Mandag 9. oktober 2017

Tid

klokken 18:00