Gi innspill til naturnavn på Ammerud

Kartverket skal vedta korrekt skrivemåte for offentlig bruk, og vi ønsker innspill fra innbyggerne i Grorud som vi skal gi videre til Kartverket.

Etter henvendelse fra Groruddalen historielag, har Kartverket igangsatt navnesak for naturnavn i Apalløkka og Ammerudskogen på Grorud. 

Hvilke navn du kan gi innspill på

 • Alnsjøen, Alungen, Alungsjøen, Alunsjøen (vann)
 • Alnsjøen, Alundammen, Alungdammen, Alungsjødammen (demning)
 • Alunvang (enebolig/mindre boligbygg, bruk 95/15)
 • Alunsjøbekken (bekk)
 •  Breidsjøen, Breisjøen (tjern)
 • Breidsjøhøgdene, Breisjøhøgdene (haug)
 • Breisjøbekken (bekk)
 • Vesletjern, Lilletjern (tjern)
 • Rosentorpmyra, Rosentorvmyra (myr)
 • Mjøsundvika, Mjøsenvika (vik)
 • Larsentangen, Larsetangen (nes)
 • Grorudbekken (bekk) – gjelder navnevalg og etterledet -bekken

Frist for innspill

25. november 2021.

Send inn innspill

Send inn hvilken skrivemåte du mener er riktig. Du trenger ikke skrive en begrunnelse, men du kan sende inn en kort begrunnelse hvis du ønsker.

Innspillet kan sendes per post eller e-post.

E-post

postmottak@bgr.oslo.kommune.no med kopi til eivin.hansen@bgr.oslo.kommune.no

Merk e-posten med «navnesak Alnsjøen, Breisjøen m.fl.»

Post

Ammerudveien 22, 0958 Oslo.

Merk brevet med «navnesak Alnsjøen, Breisjøen m.fl.»