Bydel Grorud

Velkommen til Bydel Grorud!

Bydel Grorud ligger ved Lillomarka og favner områdene Ammerud, Grorud, Kalbakken, Rødtvet, Nordtvet og Romsås. Bydelen har cirka 27.000 innbyggere, og 150 ulike nasjonaliteter er representert.

Se mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.

I Bydel Grorud jobber vi målrettet for å skape gode levekår og livskvalitet for hele befolkningen. De siste årene har folkehelse vært et overbyggende satsingsområde. Gjennom systematiske folkehelseprosjekter i barnehager, skoler, fritidsklubber og i boliger for utviklingshemmede har vi særlig satset på de yngste. Bydelen mottok Oslo Folkehelsepris 2016 for dette arbeidet.

Vi er miljøfyrtårnsertifisert. Ta kontakt med oss for å få tilsendt vår miljø- og klimarapport.