Velferd- og kulturkomiteen

Møte i Gamle Oslo helse- og sosialkomité

Tid og sted

Dato

Torsdag 4. februar 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Fyrlyset, Urtegata 16A

Sted