Velferd- og kulturkomiteen

Velferd- og kulturkomiteen har porteføljen helse- og sosialsaker, inkludering, nærmiljø, kultur og frivillighet.

Saker og møter i velferd- og kulturkomiteen

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Er du medlem av råd og utvalg i bydelen?
Da skal du logge deg inn via Acos møteportal: https://moteportal.oslo.kommune.no/BYD/ (NB - bruk helst Chrome nettleser).

Møtegodtgjørelse

Leder: 15 932 kroner per år og 1 730 kroner per møte
Medlemmer: 1 730 kroner per møte

Medlemmer

Mats Kvaløy-Bjørbekk (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Kathy Joakimsen (Rødt)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Nestleder av Velferd- og kulturkomiteen

Carl Fredrik Tjeransen (Høyre)

Nestleder av Navnekomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Monica Haugen (Arbeiderpartiet)

Leder av Rådet for likestilling av funksjonshindrede
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Ashkan Kourdalipour (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Lise Margrethe Nilsen (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Hajar Ben Hammou (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Navnekomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Christine Melby (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Kamile Gürsel (Venstre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Naima Aseyr Abdirahman (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Dina Fang Solbakken (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Øyvind Berget (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Ali Ismail Sheik Nuur (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Kristin Bergersen (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Arne Berge (Arbeiderpartiet)

Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Marianne Ollivier (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Anna Myking (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Emanuele Sigismondi (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Oda Andersen Nyborg (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Farida Ahmadi (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Reidar Schei Jessen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Torbjørn Heitmann Valum (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Tone Minerva Grenness (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Rådet for likestilling av funksjonshindrede
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Raquel Ellingsen (Rødt)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Dahab Hadgu (Rødt)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Olaf Svorstøl (Rødt)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Majid Tabassam Chaudry (Rødt)

Varamedlem av Eldrerådet
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Ingvild Torkelsen (Venstre)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Martin Frøyland (Venstre)

Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen
Innkomne e-poster videresendes til medlemmene av Gamle Oslo velferd- og kulturkomite. Ved hastehenvendelser send direkte til komitemedlemmene.
Velferd- og kulturkomiteens medlemmer
politisk koordinator
Morten Johansen
Telefon
Avdelingsdirektør
Torstein Fjørtoft