Tidligere møter i Gamle Oslo velferd- og kulturkomiteen