Tid og sted

Dato

Torsdag 3. mars 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Kampen Omsorg+, Brinken 35

Sted