Velferd- og kulturkomiteen

AVLYST - Møte i Gamle Oslo Velferd- og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Torsdag 8. oktober 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted