Velferd- og kulturkomiteen


Velferd- og kulturkomiteens medlemmer

Innkomne e-poster videresendes til komiteens medlemmer. Ved hastehenvendelser send direkte til komitemedlemmene.

E-post:

Morten Johansen

politisk koordinator

E-post:

Anna Kaarina Ryymin

avdelingsdirektør

Telefon: 41 50 13 52

E-post:

Velferd- og kulturkomiteen

Velferd- og kulturkomiteen har

 porteføljen helse- og sosialsaker, inkludering, nærmiljø, kultur og frivillighet.

Møter

  1. Dato 14.10.
    Klokkeslett 17:00-19:30
  2. Dato 11.11.
    Klokkeslett 17:00-19:30
  3. Dato 09.12.
    Klokkeslett 17:00-19:30

Se hele kalenderen

Medlemmer

Ullhaug Pope, Thea (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Velferd- og kulturkomiteen

Joakimsen, Katherine (Rødt)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Velferd- og kulturkomiteen

Heggheim, Hanne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Eldrerådet
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 45 20 00 02

Christiansen, Åge Petter (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Reese, Randi (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 97 06 87 27

Røe, Anne Maria (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 48 06 62 37

Johansen, Kjell (Fremskrittspartiet)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Oppvekstkomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 98 87 54 00

Øvstebø, Jens Kristian (Venstre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 45 88 51 32

Thomassen, Kari Elisabeth (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Løkse, Tuva (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Småbåtutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 97 61 69 57

Ayaz, Mahmood Ahmed (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Rinde, Bjørn Boman (Arbeiderpartiet)

Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Ollivier, Marianne (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 91 17 50 97

Virtaen, Jonas (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Jessen, Reidar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Hasmo, Anders (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Kopstad Floeng, Martine (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Furuseth, Arild (Høyre)

Medlem av Rådet for psykisk helse og rus
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 90 54 02 82

Stark, Maya Katrine (Høyre)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Foseide, Vegard (Rødt)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Reim, Nina (Rødt)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 41 23 72 91

Blix, Anna (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Gürsel, Kamile (Venstre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Eggen, Bjørn Magne (Venstre)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Havro, Gøril Bjerkhol (Venstre)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 93 66 67 00

Braimi, Armin (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 98 67 50 83

Fredeng, Sigurd (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen