Politikk og politiske møter

Velferd- og kulturkomiteens medlemmer

E-post:

Morten Johansen

politisk koordinator

E-post:

Anna Kaarina Ryymin

avdelingsdirektør

Telefon: 415 01 352

E-post:

Velferd- og kulturkomiteen

Velferd- og kulturkomiteen har

 porteføljen helse- og sosialsaker, inkludering, nærmiljø, kultur og frivillighet.

Møter

  1. Dato 04.02.
    Klokkeslett 17:00-19:30
  2. Dato 11.03.
    Klokkeslett 17:00-19:30
  3. Dato 29.04.
    Klokkeslett 17:00-19:30

Se hele kalenderen

Medlemmer

Ullhaug Pope, Thea (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Velferd- og kulturkomiteen

Joakimsen, Katherine (Rødt)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Velferd- og kulturkomiteen

Heggheim, Hanne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Eldrerådet
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 452 00 002

Christiansen, Åge Petter (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Heldal, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Leder av Navnekomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 959 49 689

Røe, Anne Maria (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 480 66 237

Johansen, Kjell (Fremskrittspartiet)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Oppvekstkomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 988 75 400

Øvstebø, Jens Kristian (Venstre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter og Villa Habibi
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 458 85 132

Thomassen, Kari Elisabeth (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Løkse, Tuva (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Småbåtutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 976 16 957

Ayaz, Mahmood Ahmed (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Rinde, Bjørn Boman (Arbeiderpartiet)

Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Ollivier, Marianne (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 911 75 097

Virtaen, Jonas (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Jessen, Reidar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Reese, Randi (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 970 68 727

Hasmo, Anders (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Furuseth, Arild (Høyre)

Medlem av Rådet for psykisk helse og rus
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 905 40 282

Stark, Maya Katrine (Høyre)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Foseide, Vegard (Rødt)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Reim, Nina (Rødt)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 412 37 291

Blix, Anna (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Gürsel, Kamile (Venstre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Eggen, Bjørn Magne (Venstre)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Havro, Gøril Bjerkhol (Venstre)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 936 66 700

Hanekamhaug, Mette (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Braimi, Armin (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter og Villa Habibi
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 986 75 083

Fredeng, Sigurd (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen