Velferd- og kulturkomiteen


Velferd- og kulturkomiteens medlemmer

Innkomne e-poster videresendes til medlemmene av Gamle Oslo velferd- og kulturkomite. Ved hastehenvendelser send direkte til komitemedlemmene.

E-post:

Morten Johansen

politisk koordinator

E-post:

Anna Kaarina Ryymin

avdelingsdirektør

Telefon: 41 50 13 52

E-post:

Velferd- og kulturkomiteen

Velferd- og kulturkomiteen har

 porteføljen helse- og sosialsaker, inkludering, nærmiljø, kultur og frivillighet.

Møter

 1. Dato 09.06.
  Klokkeslett 17:00-19:30
  Aktivitetshuset K1, rom Husmann
 2. Dato 15.09.
  Klokkeslett 17:00-19:30
 3. Dato 13.10.
  Klokkeslett 17:00-19:30

Se hele kalenderen

Medlemmer

Ullhaug Pope, Thea (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 94 24 45 45

Hadgu, Dahab (Rødt)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Velferd- og kulturkomiteen

Christiansen, Åge Petter (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Rinde, Bjørn Boman (Arbeiderpartiet)

Medlem av Navnekomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Reese, Randi (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 97 06 87 27

Berget, Øyvind (Høyre)

Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Gürsel, Kamile (Venstre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Johansen, Kjell (Fremskrittspartiet)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Oppvekstkomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 98 87 54 00

Thomassen, Kari Elisabeth (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Løkse, Tuva (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Småbåtutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 97 61 69 57

Ayaz, Mahmood Ahmed (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Amble, Nina (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Ollivier, Marianne (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 91 17 50 97

Virtaen, Jonas (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Jessen, Reidar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Hasmo, Anders (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Kopstad Floeng, Martine (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Furuseth, Arild (Høyre)

Medlem av Rådet for psykisk helse og rus
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 90 54 02 82

Stark, Maya Katrine (Høyre)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Tjeransen, Carl Fredrik (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Foseide, Vegard (Rødt)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Reim, Nina (Rødt)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 41 23 72 91

Blix, Anna (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Mendoza, Nicolas Spirdal-Jacobsen (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Eggen, Bjørn Magne (Venstre)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Havro, Gøril Bjerkhol (Venstre)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 93 66 67 00

Meeg-Bentzen, Andreas (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Fredeng, Sigurd (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen