Velferd- og kulturkomiteen

Velferd- og kulturkomiteen har

porteføljen helse- og sosialsaker, inkludering, nærmiljø, kultur og frivillighet.

Medlemmer

Ullhaug Pope, Thea (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Hadgu, Dahab (Rødt)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Velferd- og kulturkomiteen

Christiansen, Åge Petter (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Rinde, Bjørn Boman (Arbeiderpartiet)

Medlem av Navnekomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Reese, Randi (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Berget, Øyvind (Høyre)

Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Gürsel, Kamile (Venstre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Johansen, Kjell (Fremskrittspartiet)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Oppvekstkomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Myking, Anna (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Thomassen, Kari Elisabeth (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Løkse, Tuva (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Småbåtutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Ayaz, Mahmood Ahmed (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Amble, Nina (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Ollivier, Marianne (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Virtaen, Jonas (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Jessen, Reidar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Hasmo, Anders (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Kopstad Floeng, Martine (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Tjeransen, Carl Fredrik (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Navnekomiteen
Medlem av Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
Medlem av Rådet for psykisk helse og rus
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Stark, Maya Katrine (Høyre)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Foseide, Vegard (Rødt)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Reim, Nina (Rødt)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Vålerenga hjemmet, Villa Enerhaugen og Valle dagsenter
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Blix, Anna (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Mendoza, Nicolas Spirdal-Jacobsen (Venstre)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Eggen, Bjørn Magne (Venstre)

Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Havro, Gøril Bjerkhol (Venstre)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen
Telefon

Meeg-Bentzen, Andreas (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Fredeng, Sigurd (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen
Innkomne e-poster videresendes til medlemmene av Gamle Oslo velferd- og kulturkomite. Ved hastehenvendelser send direkte til komitemedlemmene.
Velferd- og kulturkomiteens medlemmer
politisk koordinator
Morten Johansen
Telefon
fung. avdelingsdirektør
Torstein Fjørtoft